Zato se recikliranje za podjetja splača

Zato se recikliranje za podjetja  splača
Razvoj je jasen: trajnost igra vse pomembnejšo vlogo za vse več podjetij. Z okoljsko ozaveščenim delovanjem želijo podjetja svojim partnerjem in strankam pokazati, da prevzemajo odgovornost za varovanje okolja in podnebja. Recikliranje je pri tem odločilni dejavnik – navsezadnje pravilno ločevanje odpadkov pomaga prihraniti dragocene vire in energijo.

Poleg tega podjetja veljajo za proizvajalce odpadkov v smislu Zakona o ravnanju z odpadki – in so zato zavezana k recikliranju. Celovit koncept recikliranja torej ni zanimiv le zaradi imidža.

Preberite tudi: Pravilno ločevanje odpadkov na delovnem mestu: tako deluje

Ohranite vire in okolje

V Sloveniji letno prdelamo na milijone ton odpadkov – veliko dragocenih surovin pa vsak dan konča v smeteh. Zaradi vedno manjšega obsega virov je zato ključnega pomena za trajnostno gospodarstvo čim bolj učinkovito rabo primarnih surovin in jih tako dolgoročno ohraniti. Cikli recikliranja tudi bistveno zmanjšajo potrebo po energiji: proizvodnja popolnoma novega blaga zahteva bistveno več energije kot reciklirani izdelki.

Podjetja so se v prvi vrsti dolžna izogibati odpadkom - drugi korak je zagotoviti ustrezno ločevanje odpadkov in s tem ustvariti podlago za vračanje recikliranih materialov v cikel recikliranja. Če tudi to ni mogoče, morajo podjetja zagotoviti ustrezno odlaganje odpadkov.

Ločevanje odpadkov kot osnova za materialni cikel

Pomemben vidik ločevanja odpadkov je pravilno odstranjevanje toksinov in njihova ponovna uporaba. Toksini, kot so kemikalije ali elektronika, so škodljivi za okolje. Lahko pa jih po uspešnem ločevanju odpadkov ponovno uporabimo. Na primer, baterije, fluorescenčne cevi, energetsko varčne sijalke in okvarjene ali zavržene elektronske naprave je mogoče ponovno uporabiti. »Kdor tukaj ločuje, prevzame odgovornost, ki jo ima do okolja. Nevarne odpadke je treba hraniti v ločenih zabojnikih, dokler jih ni mogoče odstraniti.

Toda vsakodnevne odpadke je treba tudi pravilno razvrstiti, da lahko ponovno uporabimo materiale, ki jih je mogoče reciklirati. V poslovnih stavbah so, na primer, zbirna mesta, kjer razvrščajo papir, embalažo in ostanke odpadkov. Pomembno: Ti morajo biti lahko dostopni za vse zaposlene – tako ostanejo motivirani, da prispevajo k uspešnemu sistemu recikliranja v podjetju. Pri številu zabojnikov velja pravilo: več kot jih je, bolj uspešno bo sortiranje– s tem se poveča verjetnost, da bo vsak artikel končal na pravem mestu.

Poleg tega so pri večjem razvrščanju odpadkov lahko praktična izbira nagibni zabojniki. Na voljo so v različnih velikostih od 150 do 3.000 litrov, ti robustni zabojniki so zasnovani za težka dela in manevriranje z viličarjem. Različne barve olajšajo hitro in pravilno razvrščanje. Na koncu dneva jasno označevanje olajša ločevanje odpadkov – ne glede na to, koliko odpadkov nastane.

Z veseljem vas bomo podprli pri izbiri najrazličnejših zbirnih zabojnikov in sistemov za ločevanje odpadkov, tako da boste lahko vi in ​​vaše podjetje reciklirali pravilno in odpadke vrnili v cikel recikliranja – da boste trajnostno naravnanost enostavno in učinkovito vključili v vsakdanje poslovno življenje. Kontaktirajte nas!